Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Cafe Elegia ay:n ("cafe adele”) ja verkkokaupan käyttäjän ("Asiakas") välillä, kun Asiakas ostaa tuotteita osoitteessa www.cafeadele.fi/verkkokauppa

Cafe Elegia pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta verkkokaupassa. Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot asioidessaan verkkokaupassa.

Näiden ehtojen lisäksi verkkokauppaan sovelletaan verkkopalvelujen yleisiä käyttöehtoja.

2. Verkkokaupan asiakaspalvelu

Cafe Elegia ay 
Museotie 7
25700 Kemiö
puh. 0407775745
www.cafeadele.fi
cafeadele.sagalund@gmail.com 

3. Verkkokaupan ylläpitäjä

Sama kuin verkkokaupan asiakaspalvelu kohdassa 2. 


4. Verkkokaupassa asiointi ja henkilötiedot

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen tilatakseen verkkokaupasta. Tilauksia voi tehdä tilaamalla kertaluonteisesti syöttämällä pyydetyt tiedot verkkokaupan sivuilla.
Tilatakseen Asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa pyydetyt tiedot. Asiakas vastaa Cafe Elegialle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Cafe Elegia käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja rekisterinpitäjänä kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy cafe Elegian tietosuojaselosteesta. 

5. Tilaaminen

Verkkokaupassa voi tilata tuotteita kertaluonteisesti. Tuotteet tilataan verkkokaupassa lisäämällä ne ostoskoriin ja suorittamalla maksu verkkokaupan kassalla. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan ostoskorin sisältö ennen lopullista tilaamista. Asiakasta sitova maksuvelvollisuuden synnyttävä tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksensa verkkokaupassa. Tämän jälkeen Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähtee automaattisesti vahvistus tilauksen vastaanottamisesta sekä voimassa olevat sopimusehdot. Cafe Elegialla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä tilausta tai osaa siitä tilauksen vastaanottovahvistuksen lähettämisestä huolimatta.

Verkkokaupassa voi olla saatavilla myös tuotekokonaisuuksia, joiden täsmällistä sisältöä ei ole täydellisesti määritelty. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hän ei etukäteen tiedä tällaisen tuotekokonaisuuden täsmällistä sisältöä.

6. Saatavuus

Cafe Elegia pyrkii siihen, että tuotteista on verkkokaupassa oikeat ja ajantasaiset tiedot, muttei voi taata tietojen virheettömyyttä eikä tuotteiden saatavuutta. Osa verkkokaupassa myytävistä tuotteista on ns. sesonkituotteita, joita on myynnissä vain rajoitettu erä. Verkkokaupassa esitetty tuote saattaa myös olla tilapäisesti loppu tai loppuunmyyty.

On mahdollista, että verkkokaupassa ja ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus muuttuu ennen maksutapahtumaa tai sen jälkeen. Cafe Elegia on yhteydessä Asiakkaaseen, mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, ettei Cafe Elegia pysty väliaikaisesti tai lainkaan toimittamaan tilattua tuotetta. Mikäli tilausta ei voida toimittaa lainkaan, eikä Asiakas halua korvaavaa tuotetta, Cafe Elegia hyvittää tilauksen kokonaissumman Asiakkaalle.


7. Hinnat

Verkkokaupassa esitetyt tuotteiden hinnat ovat vähittäishintoja, jotka ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan (esimerkiksi kampanjahinnat ja alennukset). Hinnat sisältävät Suomen arvonlisäveron.

Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai muita mahdollisia käsittely- tai lisäkuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen verkkokaupan kassalla ennen tilauksen hyväksymistä. Sama erittely näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilauksen vastaanottovahvistuksessa. Verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat voimassa vain osoitteessa www.cafeadele.fi/verkkokauppa. Cafe Elegia ei takaa samoja hintoja cafe elegian kahviloissa. Cafe Elegia pidättää oikeuden hintojen ja kulujen muutoksiin kuitenkin siten, että muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin tilauksiin. Mikäli verkkokaupassa on esitetty virheellinen hintatieto ja se poikkeaa merkittävästi todellisesta hinnasta tai on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon, virheellisesti ilmoitettu hinta ei sido Cafe Elegiaa. 

8. Maksaminen

Asiakas maksaa tilauksensa verkkokaupassa.

Veloitus Asiakkaalta tehdään tilaushetkellä. Ostokset toimitetaan, kun maksukortin myöntäjä on vahvistanut ostotapahtuman.


9. Toimitus

Pääsääntöisesti asiakas tulee itse hakemaan tilaamansa tuotteen myymälästä. 


.10. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa elintarvikkeiden kertatoimituksia.


11. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Cafe Elegia vastaa tuotteiden virheistä kulloinkin voimassaolevan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas huomaa toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, Asiakkaan tulee viipymättä virheen havaittuaan ilmoittaa virheestä Cafe Elegian asiakaspalveluun. Tuotteet, joista reklamoidaan, tulee säilyttää, kunnes reklamaatio on käsitelty, tai Cafe Elegian pyynnöstä palautettu Cafe Elegialle. 

Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Cafe Elegia on toimittanut tuotteen asiakkaan ohjeiden mukaisesti osoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia. Asiakkaan vastuulla on siten siirtää tuote pikimmiten toimituksen saatuaan asianmukaisiin säilytystiloihin.


12. Ylivoimainen este

Cafe Elegia ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta.


13. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Turun käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai muun kuluttajariitoja käsittelevän elimen ratkaistavaksi. Suomessa tällainen taho on kuluttajariitalautakunta. Asiakasta kehotetaan ennen asian viemistä tuomioistuimen tai muun kuluttajariitoja ratkaisevan elimen käsittelyyn olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Lisäksi Asiakkaalla on mahdollisuus hakea verkossa tekemäänsä ostosta koskevalle erimielisyydelle tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua Euroopan komission ylläpitämän verkkovälitteisen ODR-riidanratkaisufoorumin (ODR = Online Dispute Resolution) kautta. Lisätietoja ODR-foorumista löydät täältä:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Bistro & Café Adèle
Aristokokit Catering Oy 
Museivägen 7/

Museotie 7,
25710 Kimito/Kemiönsaari
p. 
0407775745


Kaikki oikeudet pidätetään 2023
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!